Help / Cymorth

MBAM

Croeso i wefan sy'n rhoi'r newyddion diweddaraf am waith Menter Brycheiniog a Maesyfed - y fenter iaith sy'n hyrwyddo a chynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg yng nghymunedau Brycheiniog a Maesyfed.

Porwch trwy'r wefan am y newyddion diweddara am waith y Fenter, manylion gweithgareddau Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc a pheidiwch ac anghofio cael golwg ar y rhestr digwyddiadau.

Cefnogir gwaith Menter Brycheiniog a Maesyfed gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Sir Powys